Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 1000 do 1600.

 •    Historia sztuki – artykuły   

  Dr Piotr Kondraciuk
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu pogranicza.

  Pamiętam z dzieciństwa stary przydrożny krzyż. Był piękny w swej prostocie. Jedyną jego ozdobą była mitra wieńcząca pionowe ramię. Zaciekawiały i rozbudzały dziecięcą wyobraźnię tajemnicze, wykonane cyrylicą napisy na podstawie, wówczas już prawie nieczytelne. Z biegiem czasu, podczas kolejnego odnawiania, krzyż stracił ukośną poprzecznicę, wkopano go głębiej. Napisy całkowicie się zatarły. Ale stał nadal na skraju dróg, w miejscu, gdzie krzyżowały się niegdyś granice zaborów austriackiego i rosyjskiego. Przypomniałem sobie o nim po wielu latach. Chciałem go sfotografować, utrwalić dla przyszłych pokoleń. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zamiast starego drewnianego krzyża ujrzałem zupełnie nowy, metalowy, wykonany z rur wodociągowych. Stoi w tym samym miejscu, ale całkowicie już zatracił swój dawny charakter(…)

  czytaj więcej:

  artykuł (pdf  – 2,0MB)

  Dr Piotr Kondraciuk
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Sztuka ormiańska w Zamościu

  Zachęceni życzliwym przyjęciem i przywilejami Ormianie zaczęli licznie przybywać do nowo założonego miasta, przyczyniając się  –  zgodnie z życzeniem Kanclerza  –  do jego rozkwitu. Osiedlali się w północno -wschodniej pierzei rynku, wznosząc w okresie I połowy XVII w. podcieniowe domy wzdłuż ulicy biegnącej od ratusza w kierunku wschodnim. Dwa wieki ich bytności w Zamościu pozostawiły trwały ślad w życiu kulturalnym i umysłowym miasta, w którym Ormianie stanowili znaczną populację. Jeszcze w r. 1678, kiedy mówi się już o ich zubożeniu i powolnej migracji, stanowili ok. 15% mieszkańców(…)

  czytaj więcej:

  artykuł (pdf)


  Praca zbiorowa

  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  ARS ARMENIACA

  Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich
  Katalog Wystawy

  Sztuka ormiańska dawnej Rzeczypospolitej to mało znana część dziedzictwa wielonarodowościowego państwa. Od wielu lat wzbudza ona coraz większe zainteresowanie wśród historyków sztuki, co pozwala nam przedstawić dzieła w nowym świetle.
  Dzięki wsparciu wybitnych historyków sztuki, z Polski i Ukrainy udało się nam zebrać ogromny materiał. Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu, we współpracy z grupą studentów i doktorantów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ich kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma ona na celu przedstawienie zespołów zabytków, najczęściej do tej pory niepublikowanych, odkrytych w ostatnich latach. Chcemy w ten sposób uzupełnić materiały zebrane w opracowaniach do wystaw z 1932 roku we Lwowie oraz z 1999 roku w Krakowie. Prowadzone od 2007 roku prace inwentaryzacyjne pozwoliły zebrać dzieła sztuki ormiańskiej znajdujące się w kolekcjach państwowych i prywatnych w Polsce i na Ukrainie. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono wstępne poszukiwania zasobów muzeów lwowskich. Katalog wystawy ma charakter przewodnika po zasobach muzeów i bibliotek, w których odnajdujemy dzieła sztuki ormiańskiej powstałe w dawnej Rzeczypospolitej. Dołączony został również obszerny spis bibliograficzny.