Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 1000 do 1600.

 •    Historia   

  historia

  Zbiory historyczno-artystyczne usytuowane są w XVII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej, ze względu na wystrój zewnętrznej elewacji zwanej „Pod Aniołem”. Zachowały się w niej manierystyczno-barokowe zdobienia wnętrz i charakterystyczny dla dawnych mieszczańskich przyzwyczajeń układ pomieszczeń.
  Jest ona pod tym względem przykładem wybitnego kunsztu zamojskich architektów i budowniczych oraz praktycznej realizacji zamysłu Bernarda Morando, który w Zamościu urzeczywistniał ideę renesansowego miasta idealnego.
  Główna ekspozycja historyczno-artystyczna ukazuje historię Zamościa od momentu lokacji miasta do 1939r., w oparciu o dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego, dokumenty i archiwalne
  fotogramy.

  Eksponowane są tu m.in. portrety zamojskich ordynatów, oryginał przywileju lokacyjnego dla Zamościa, nadanego przez króla Stefana Batorego 12 VI 1580r, a także model miasta wykonany w skali 1:165.
  historia
  Akt lokacji Zamościa wydany przez Jana Zamoyskiego i potwierdzony przez króla Stefana Batorego. Wilno, 12 VI 1580r.
  historia
  Portret kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego /1542-1605r./
  historia
  Model Zamościa wykonany w skali 1:165.
  W izbie tylnej na parterze prezentowana jest ekspozycja poświęcona postaci Jana Zamoyskiego- założyciela miasta.
  Na I piętrze w wielkiej izbie przedniej z alkierzem umieszczono ekspozycję poświęconą życiu umysłowemu i kulturalnemu miasta od końca XVI w. Obejrzeć można portrety II ordynata Tomasza Zamoyskiego i jego żony Katarzyny z Ostrogskich, papieża Klemensa VIII, rektora Akademii Zamojskiej – Pawła Łosieckiego oraz starodruki z drukarni akademickiej.
  Na szczególną uwagę zasługuje berło rektora Akademii Zamojskiej ufundowane przez Tomasza Zamoyskiego w 1619r, przekazane miastu w 1980r. przez Jana Zamoyskiego – XVI ordynata.
  historia
  W izbie tylnej wielkiej znajduje się ekspozycja poświęcona historii miasta-twierdzy w latach 1580-1866. Zgromadzono tutaj obrazy o tematyce militarnej, plany twierdzy, grafiki, militaria.
  historia
  Józefa Brandta Zaporożcy /1895r./

  historia
  Komoda tzw. certosina. Drewno inkrustowane masą perłową,
  kością słoniową i srebrem.
  /Włochy początek XVIII w./

  biblioteka
  Plan i widok  Zamościa z pocz. XVII w.
  Miedzioryt Franca Hogenberga wydany przez Georga Brauna w Kolonii w 1617r