Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 1000 do 1600.

 •    Projekty realizowane ze środków zewnętrznych.   

  Projekty realizowane przez Muzeum Zamojskie w Zamościu współfinansowane  ze środków zewnętrznych.

   Rok 2019

   
  W ramach projektu „Zakup militariów z okresu międzywojennego” zakupiono dwa ciężkie karabiny maszynowe Browning wz. 30.
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
  kwota dofinansowania: 22 500zł

   

   

  „Stroje ludowe Lubelszczyzny. Badania i popularyzacja”

  Zadanie realizowane w ramach programu/priorytetu:
  Kultura ludowa i tradycyjna
  współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Projekt jest kontynuacją badań prowadzonych przez Muzeum Zamojskie od 2009 roku, których celem jest pełne opracowanie strojów ludowych Lubelszczyzny. Projekt udokumentuje stroje, które do tej pory nie doczekały się opracowania, np. krasnostawski i lubartowski, oraz uzupełni istniejące już opracowania o nowe badania terenowe i archiwalne.

   

  Stroje występujące na terenie Lubelszczyzny należą do grupy małopolskich i mazowieckich, na rubieżach wschodnich widoczne są wpływy przejmowane z Podola, Wołynia czy Polesia. Na etapie obecnych badań można wyodrębnić 16 typów strojów, których nazwy utworzono od miast powiatowych, krain geograficznych czy miejscowości, wokół których występowały. Różnice w strojach Lubelszczyzny wynikały z warunków geograficznych czy ekonomicznych. Do cech wspólnych należy zaliczyć wykorzystanie w przeważającej części regionu materiałów samodziałowych tkanych na krosnach (płótno lniane, sukno folowane i inne tkaniny odzieżowe). Zdobiły je prawie wyłącznie hafty związane ze strukturą tkaniny, z wyjątkiem stroju nadbużańskiego i włodawskiego, gdzie przyjęły się ornamenty tkackie zwane najczęściej pereborami. Mężczyźni nosili koszule przepasane pasem wypuszczane na spodnie i sukmany z sukna w kolorze runa owczego, najczęściej brązowe. Kobiety w całej południowej części regionu oraz w północnej (do stroju nadbużańskiego i włodawskiego) zakładały tzw. chamełki, na które były mocowane czepki, chusty lub zarzutki. Powszechnym nakryciem głowy były chustki wiązane z przodu pod brodą lub z tyłu. W północnej części regionu przyjęły się spódnice i zapaski szyte z materiałów w pasy, zw. pasiakami. W południowo-wschodniej części noszone były spódnice nazywane malowankami, tworzone przez nanoszenie wzorów za pomocą desek drukarskich.
  Stroje lubelskie można podzielić na dwie grupy – północną i południową, wytyczając umowną granicę biegnącą równoleżnikowo od zachodu poniżej Opola Lubelskiego do rzeki Bug na wschodzie. Północną część obszaru, określanego dziś mianem Lubelszczyzny, zasiedlali Podlasiacy oraz Mazurzy, południową Małopolanie. Do grupy północnej należy zaliczyć ubiory: rycki, łukowski, nadbużański, radzyński, włodawski, lubartowski, Powiśla Lubelskiego, gdzie między innymi kobiety nosiły ubrania wykonane z tkanin pasiastych. Natomiast w grupie południowej występowały stroje: kraśnicko-janowski, krzczonowski, biłgorajsko-tarnogrodzki, chełmski, zamojski, krasnostawski, hrubieszowsko-tomaszowski, z okolic Lublina (z elementami ubioru miejskiego) i tzw. sitarski z Biłgoraja i Tarnogrodu, gdzie dominowały materiały lniane; od końca XIX wieku w niektórych typach zaczęto stosować materiały produkcji fabrycznej.
  Strona projektu

   

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

   

  Rok 2017

   

  „Wieś lubelska w fotografiach końca XIX – 1 połowy XX wieku”

  Sympozjum realizowane w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna”

   
  Podczas Sympozjum zaprezentowane zostaną kolekcje fotografii o tematyce etnograficznej, m.in. ze zbiorów:  
  Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum w Łukowie, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,  Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
  w Chełmie,  Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum Fotografii
  w Zamościu, Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Zamościu, Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz, Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej.

   

   

  Projekt finansowany przez

   

  Strony: 1 2 3