Drukuj stronę
Katalog umożliwia przeszukiwanie zbiorów wg. nastepujących możliwości:

:
              

Odśwież
ID Autor Tytuł Rok wydania - wydawca Nr. inw.
4559 Ćwikliński Ludwik Padwa i Polska 1922 Warszawa 690
4560 Jabłonowski Aleksander Jan Zamoyski na Podlasiu - 691
4561 Kocowski Bronisław Trzej Padewczycy, wpływ Batorego i Zam... 1939 Lwów 692
4562 Halecki Oskar Archiwum Komisji Historii cz.1, tom XII 1919 Kraków 693
4563 Tarnawski Aleksander Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego 1935 Lwów 694
4564 Łempicki Stanisław Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkol... 1912 Kraków 695
4565 Pieszko Michał Przewodnik po Zamościu i okolicy 1934 Zamość 696
4566 Dutkiewicz Józef Notatki z ksiąg wójtowskich Zamościa - 697
4567 Birkenmajer Aleksander Typograficzy zasób drukarni akademickiej 1936 Kraków 698
4568 Kochanowski J. prof. dr Drukarze zamojscy 1918 Lublin 699
Odśwież