Drukuj stronę
Katalog umożliwia przeszukiwanie zbiorów wg. nastepujących możliwości:

:
              

Odśwież
ID Autor Tytuł Rok wydania - wydawca Nr. inw.
36 - Bibliografia historii polskiej za rok 1984 1987 Wrocław Zakł. Ossoliń. 7536
37 Szarota T. Niemiecki Michel 1988 W-wa P.W.N. 7537
38 Milanesi Gaetano Komentarze do "Żywotów" Giorgia Vasariego. 8 cz. I 1988 W-wa - Kraków P.W.N. 7538
39 Milanesi Gaetano Komentarze do "Żywotów" Giorgia Vasariego. 8 cz. I 1988 W-wa - Kraków P.W.N. 7539
40 Kowalski J. Wierusz. Chrześcijaństwo 1988 K.A.W. Warszawa 7540
41 Łojek J. Ku naprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja Wyd. Interpress W-wa 1988 7541
42 Łojek J. Dzieje prasy polskiej 1988 W-wa Interpress 7542
43 Rurawski J. Władysław Reymont 1988 W-wa Wiedza Powsz. 7543
44 Mlekicka M. Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów 1987 W-wa P.W.N. 7544
45 Barucki T. Architektura Japonii 1988 W-wa Arkady 7545
Odśwież