Drukuj stronę
Katalog umożliwia przeszukiwanie zbiorów wg. nastepujących możliwości:

:
              

Odśwież
ID Autor Tytuł Rok wydania - wydawca Nr. inw.
16 - Słownik staropolski Wesele - wieli T.X.Z. 2 1989 Zakł. Narod. Ossolińskich Wrocław - Kraków 7516
17 Meschnik M. Galeria malarstwa polskiego dawnego muzeum śląskiego w Katowicach 1988 Bytom, Muzeum Górnośl. 7517
18 Dubiecki M. Echa z powstania styczniowego 1922 Zamość, Z. Pomarański i Sp. 7518
19 Herbst St., Zachwatowicz J. Twierdza Zamość 1936 Warszawa, Z. Arch. i Hist. Sztuki 7519
20 Pomarański St. Józef Piłsudski życie i czyny 1930 Zamość, wyd. Z. Pomarań. 7520
21 Majchrowski St. Niezwykłe postacie z czasów Powstania Listopadowego 1989 Warszawa Lud. Spółdz. Wyd. 7521
22 Burchard P. Węgry 1988 W-wa Wiedza Powsz. 7522
23 Turska J. Przewodnik baletowy 1988 Kraków, Pol. Wyd. Muzycz. 7523
24 Centkowska E. Ostatni monarcha. Opowieść o St. Auguście Poniatowskim 1988 Warszawa, Wyd. Szkol. Ped. 7524
25 Pollack J., Żebrowski J. Historia kamieniczek na Rynku Starego Miasta w Warszawie 1988 Warszawa Kraj. Agen. Wyd. 7525
Odśwież