Drukuj stronę
Katalog umożliwia przeszukiwanie zbiorów wg. nastepujących możliwości:

:
              

Odśwież
ID Autor Tytuł Rok wydania - wydawca Nr. inw.
17312 - Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne 2016, Lublin 13430
17313 Wołoszyn J. W. Szkoła jako instrument politycznej legitymizacji władzy partii komunistyc...więcej
Szkoła jako instrument politycznej legitymizacji władzy partii komunistycznej w Polsce (1944-1989)
2015, Lublin, IPN 13431
17314 - Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku 2016, Lublin, IPN 13432
17315 - Archiwariusz Zamojski, Tom XV:2016/2017 2017, Zamość, Archiwum Państwowe w Zamościu 3157/cz
17316 - Zamojski Kwartalnik Kulturalny Nr 1(134) 2018 2018, Zamość,ZDK 3160
17317 - Przegląd Historyczno-Wojskowy, Rocznik XVIII (LXIX), Nr 2 (260) 2017, Warszawa,Wojskowe Biuro Historyczne 3158/cz
17318 - Przegląd Historyczno-Wojskowy, Rocznik XVIII (LXIX). Nr 3 (261) 2017, Warszawa 3159/cz
17319 Rossoliński - Liebe G. Stepan Bandera. Faszyzm Ludobójstwo Kult. Życie i mit ukraińskiego nacjo...więcej
Stepan Bandera. Faszyzm Ludobójstwo Kult. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty.
2018 Warszawa, Prószyński i S-ka 13433
17320 op. Szetela-Zauchowa T. Malarstwo polskie XVIII-XX w. Katalog zbiorów 1998 Rzeszów, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 13434
17321 Horbaczewski R., Gąsianowski A. Czar starej fotografii z albumów rodzin Zamojszczyzny, 2018 Zamość,ZAMDRUK 13435
Odśwież