Drukuj stronę
Katalog umożliwia przeszukiwanie zbiorów wg. nastepujących możliwości:

:
              

Odśwież
ID Autor Tytuł Rok wydania - wydawca Nr. inw.
1 Falkowski J. Wspomnienia z roku 1848 i 1849... 1879 - Poznań Księg. J. K. Żupańsk. / 1987 Kraków 7501
2 - W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843... (1928) Wilno nakł. J. Zawadzkiego / 1988 Kraków K. 7502
4 Kaszewska E. Zadowice - tysiącletnie cmentarzysko na burszt. szlaku 1984 Łódź Bibl. Muz. Arch. 7504
5 - Rola Muzeum w procesie dydaktyczno - wychowawczym 1985 Łódź Bibl. Muz. Arch. 7505
6 - Zbiory Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 1981 Łódź Muz. Arch. 7506
7 - Słownik polszczyzny XVI wieku t. XVIII 1988 Wrocław Zakł. Nar. Ossoliń. 7507
8 Hlaváć C. Dejiny Fotografic 1987 Wydawnictwo Osveta 7508
9 - Encyklopedia Popularna PWN. wyd. XVII 1988 PWN Warszawa 7509
10 - Encyklopedia Popularna PWN. wyd. XVII 1988 PWN Warszawa 7510
15 - Dziewiętnastowieczność z poetyk polskich i rosyjskich XIX w. 1988 Ossolineum Wrocław 7515
Odśwież