Katalog umożliwia przeszukiwanie zbiorów wg. nastepujących możliwości:

          

Odśwież
Karta Id Przedmiot Opis Obrazek Chronologia Kultura Nr.inw Karta muzealna
1 Przęślik z łupku Przęślik z różowego łupku, formy dwustożkowej z płasko ściętymi wierzchołkami. Obrazek wczesne średniowiecze XI - XIII w. - MZ/163/A Karta Muzealna
2 Paciorek szklany Paciorek podwójny z zielonego szkła. Obrazek wczesne średniowiecze XI - XIII wiek - MZ/163/A Karta Muzealna
3 Narzędzie krzemienne Głownia sztyletu obosieczna o największej szerokości przy nasadzie, zwężający się równomiernie ku sztychowi. Trzpień...więcej
Głownia sztyletu obosieczna o największej szerokości przy nasadzie, zwężający się równomiernie ku sztychowi. Trzpień rękojeści szeroki, dość krótki, przekrój poprzeczny prawie soczewkowaty.
Obrazek Neolit Kultura Ceramiki Sznurowej MZ/1/A Karta Muzealna
4 Fragment sztyletu krzemiennego Fragment sztyletu krzemiennego z głownią obosieczną o największej szerokości przy nasadzie. Dolna część głowni oraz ...więcej
Fragment sztyletu krzemiennego z głownią obosieczną o największej szerokości przy nasadzie. Dolna część głowni oraz sztych są ułamane. Trzpień krótki, szeroki o przekroju soczewkowatym.
Obrazek Neolit Kultura Ceramiki Sznurowej MZ/2/A Karta Muzealna
5 Wiórowiec krzemienny Wiórowiec krzemienny z retuszowanymi oboma bokami. Retusz stromy, prawy bok obustronnie, lewy jednostronnie. Piętka wyraźn...więcej
Wiórowiec krzemienny z retuszowanymi oboma bokami. Retusz stromy, prawy bok obustronnie, lewy jednostronnie. Piętka wyraźnie wyodrębniona, bez śladów retuszu. Boki zwężające się ku wierzchołkowi. Na wierzchołku ślady odbicia.
Obrazek Neolit - MZ/3/A Karta Muzealna
Odśwież