Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Restitutio vitae mortalis ... Andreae Antonii Szynglarowicz ... a ... inscripta... 1733r. Zamość. Drukarnia Uniwersytety Zamojskiego

Czytaj tekst 204.pdf

Drukuj kartę