Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Ɓukasz od ƛw. Franciszka, pijar cheƂmski /praes./ Concclusio laudum et dogmatum thomisticorum ... probata ... dignitate ... Adalbertii Stanislai WereszczyƄski ... 1732r. Zamoƛć. Drukarnia Uniwersytecka.

Czytaj tekst 203.pdf

Drukuj kartê