Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Łukasz od św. Franciszka, pijar chełmski /praes./ Concclusio laudum et dogmatum thomisticorum ... probata ... dignitate ... Adalbertii Stanislai Wereszczyński ... 1732r. Zamość. Drukarnia Uniwersytecka.

Czytaj tekst 203.pdf

Drukuj kartę