Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Vulcanus flammas amoris ... Stanislai ... Potocki ... ac ... Helenae ... Zamoyska ... nuptialia... 1733r. Zamość. Drukarnia Uniwersytety Zamojskiego

Czytaj tekst 202.pdf

Drukuj kartę