Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Triumphalis hastarum corona... Felicis... Wielhorski ... et ... Ludovica ... Zamoyska 1729r. Zamość, Drukarnia Akademii Zamojskiej

Czytaj tekst 201.pdf

Drukuj kartę