Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Kalendarz polski i ruski na rok pański 1773... 1772r. Zamośc. Drukarnia Zamojska b. Jana Kantego /tzn. Drukarnia Akademii Zamojskiej/.

Czytaj tekst 44.pdf

Drukuj kartę