Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Kalendarz polski i ruski na rok pański 1768 ... 1763r. Zamośc. Drukarnia Zamojska św. Jana Kantego /tzn. Drukarnia Akademii Zamojskiej/.

Czytaj tekst 39.pdf

Drukuj kartę