Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Kalendarz polski i ruski na rok pański 1760 ... 1759r. Zamośc. Drukarnia Zamojska b. Jana Kantego /tzn. Drukarnia Akademii Zamojskiej/.

Czytaj tekst 38.pdf

Drukuj kartę