Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Gladius Alexandri gordium fati resolvens... Alexandri...Fredro... episcopi premisliensis... militans...exhibitus... 1734r., Zamośc, Drukarnia Akademii Zamojskiej

Czytaj tekst 5.pdf

Drukuj kartę