Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Kalendarz polski i ruski na rok pański 1766 ... 1748r. Zamośc. Drukarnia b. Jana Kantego /tzn. Drukarnia Akademii Zamojskiej/.

Czytaj tekst 29.pdf

Drukuj kartę