Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Kalendarz polski i ruski na rok pański 1764 ... 1763r. Zamośc. Drukarnia Zamojska b. Jana Kantego /tzn. Drukarnia Akademii Zamojskiej/.

Czytaj tekst 28.pdf

Drukuj kartę