Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Heraclitus fata deplorans funeralia... Josephi Vandalini... Mniszek... excitatus 1747r. Zamość,Drukarnia Akademicka Uniwersytetu Zamojskiego .

Czytaj tekst 4.pdf

Drukuj kartę