Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Chyliński Andrzej Nauka gospodarska i rolnicza dla pożytku kraju i ... Ordynacji Zamojskiej ... krótko ... zebrana ... 1791r. Zamośc. Drukarnia Liceum Królewskiego.

Czytaj tekst 22.pdf

Drukuj kartę