Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Ekscerpt z Kroniki domów ukrzywdzonych ... Janowi ... Jakubowskiemu ... prezentowny ... 1748r. Zamośc. Drukarnia b. Jana Kantego /tzn. Drukarnia Akademii Zamojskiej/.

Czytaj tekst 21.pdf

Drukuj kartę