Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
- Specimen publicum ex primo semestri a schola rhetorica Regii Gymnasii Zamoscensis ... 1785r. Zamośc. Drukarnia Zamojska /tzn. Drukarnia Liceum Królewskiego/.

Czytaj tekst 19.pdf

Drukuj kartę