Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Jaskier Mikołaj Juris provincialis quod Speculum Saxonum ... cz.4 1601 -1602r. Zamośc. Drukarnia Akademii Zamojskiej

Czytaj tekst 15_4.pdf

Drukuj kartę