Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Nieberle Emilian Ośmiodziennik seraficki zakonnikowi ... wielce ... służący ... na polski język przetłumaczony ... cz.2 1744r. Zamość. Drukarnia Akademii Zamojskiej.

Czytaj tekst 14_2.pdf

Drukuj kartę