Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Nieberle Emilian Ośmiodziennik seraficki zakonnikowi ... wielce ... słuzący ... na polski język przetłumaczony ... cz.1 1744r. Drukarnia Akademii Zamojskiej.

Czytaj tekst 14_1.pdf

Drukuj kartę