Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Ruggieri Mikołaj Graves considerationes XVI. ... sacerdotibus occupatis ... brevi ... 1759r. Zamość. Drukarnia Uniwersytecka

Czytaj tekst 18.pdf

Drukuj kartę