Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Jaskier Mikołaj Juris provincialis quod Speculum Saxonum ... cz.3 1601r. Zamość

Czytaj tekst 16_3.pdf

Drukuj kartę