Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Jaskier Mikołaj Juris provincialis quod Speculum Saxonum ... cz.1 1601r. Zamość

Czytaj tekst 16_1.pdf

Drukuj kartę