Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Kalendarz polski i ruski na rok pański 1761 ... 1760r. Zamość. Drukarnia Zamojska b. Jana Kantego /tzn. Drukarnia Akademii Zamojskiej/.

Czytaj tekst 13.pdf

Drukuj kartę