Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Duńczewski Stanisław Kalendarz polski i ruski na rok pański 1735 ... 1735r. Zamość. Drukarnia Akademii Zamojskiej

Czytaj tekst 12.pdf

Drukuj kartę