Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Nieweski Franciszek Rzymski i ruski kalendarz ... na rok pański 1708 ... 1707r. Zamość. Drukarnia Akademicka.

Czytaj tekst 10.pdf

Drukuj kartę