Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Makowski Hieronim Proporce do klejnotu trojkopijnego...na pogrzebie ...Floriana Zamoyskiego... 1638r. Zamość

Czytaj tekst 9.pdf

Drukuj kartę