Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
- Planctus Musarum in funere ... Joannis Zamoyski castellani chełmen. ... a studiosa iuventute ... in Academia Zamoscensi ... 1619r. Zamość. Drukarnia Akademicka

Czytaj tekst 8.pdf

Drukuj kartę