Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
- Pobożna jedność i poratowanie braci i sióstr kongregacji ... świetego Wincentego Ferreriusza ... 1765r. Zamość. Drukarnia Akademicka.

Czytaj tekst 7.pdf

Drukuj kartę