Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
- Memoriae ... Joannis Zamoyski ... dum ... noblis iuventum ... in Acad. Zamosc. ... 1619r. Zamość. Drukarnia Akademii Zamojskiej.

Czytaj tekst 6.pdf

Drukuj kartę