Autor Tytuł Rok wydania Strona tytułowa Czytaj tekst Tekst starodruku
do pobrania
Tarnowski Dionizy Rosa a peccati scarabaeo non rosa Maria ... illata ... 1732r. Zamośc. Drukarnia Uniwersytetu Zamojskiego.

Czytaj tekst 205.pdf

Drukuj kartę