Pierwszy �cytat� z Matejki - Adam Poni�ski ze Szcz�snym Potockim Centralny fragment obrazu z dodan� loż�  Drugi �cytat� z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Micha� Fryderyk Czartoryski i brat króla Micha� Jerzy Poniatowski