Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    Misja muzeum   

     

    Misja:

    Misją Muzeum Zamojskiego w Zamościu jest gromadzenie, ochrona i popularyzacja wielokulturowego dziedzictwa miasta Zamość, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz regionu zamojskiego.

    Muzeum wypełnia misję poprzez gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwację oraz udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych zabytków związanych z archeologią, historią, sztuką i etnografią regionu, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne.