Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Ceny biletów   

  Rezerwacja i informacje dot. zwiedzania: tel. 883 375 564 ekspo@muzeum-zamojskie.pl

   

  Ceny biletów:

  w Muzeum Zamojskim w Zamościu

  normalny
  normalny
  (Muzeum Zamojskie + Galeria Rzeźby)
  12.00 zł
  15.00 zł
  ulgowy(1)
  ulgowy(1)
  (Muzeum Zamojskie + Galeria Rzeźby)
  6.00 zł
  8.00 zł
  bilet zbiorowy (wycieczkowy)
  6.00 zł
  Karta Dużej Rodziny :
  normalny
  normalny
  (Muzeum Zamojskie + Galeria Rzeźby)
  ulgowy
  ulgowy
  (Muzeum Zamojskie + Galeria Rzeźby)
   
  8.00 zł
  10.00 zł
  4.00 zł
  5.00 zł
   
   Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski) – 30 zł

   

  w  Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

  normalny – 3 obiekty
  25.00zł
  normalny – 1 obiekt
  10.00 zł
  ulgowy – 3 obiekty
  12.00zł
  ulgowy (1) – 1 obiekt
  6.00 zł
  bilet zbiorowy (wycieczkowy) – 1 obiekt
  6.00 zł
  Karta Dużej Rodziny :
  normalny – 3 obiekty
  -normalny – 1 obiekt
  ulgowy – 3 obiekty
  -ulgowy(1) -1 obiekt

   

  15.00zł
  6.00 zł
  7.00zł
  3.00 zł
   
   Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski) – 30 zł

   

  w Galerii Rzeźby prof. M.Koniecznego:

  normalny
  5.00zł
  ulgowy(1)
  3.00 zł
  bilet zbiorowy (wycieczkowy)
  3.00 zł

  Oprowadzanie po muzeum przez przewodnika (język polski) 30.00 zł

   

  Wstęp do wszystkich obiektów Muzeum Zamojskiego w Zamościu z Zamojską Kartą Turysty od maja do końca października.

   

  Wstęp wolny /bezpłatnie/
  Dzień nieodpłatny będzie ustalany na bieżąco i podawany do wiadomości w sposób przyjęty w Muzeum tzn. na stronach internetowych muzeum: www.muzeum-zamojskie.pl, www.muzeumarsenal.pl oraz w kasach Muzeum Zamojskiego.
  W MIESIĄCU KWIETNIU DNIEM NIEODPŁATNEGO WSTĘPU DO MUZEUM JEST
  *ŚRODA*
   

   

   

  (1) Bilety Ulgowe

  Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje po okazaniu stosownych dokumentów:

  – uczniom i studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
  – emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
  – osobom powyżej 65. roku życia,
  – nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
  – nauczycielom akademickim
  – osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
  – kombatantom

  Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje, po okazaniu stosownych dokumentów:

  – osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
  – pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
  – członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
  -nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum Zamojskie w ramach zajęć programowych,
  – nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych w Muzeum,
  – przewodnikom i pilotom turystycznym w przypadku oprowadzania grup po Muzeum,
  – przewodnikom PTTK zrzeszonym w Kole Przewodników Miejskich i Terenowych im. Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu,
  – posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz.1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
  – dzieciom do lat 7
   
  REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM ZAMOJSKIM W ZAMOŚCIU, W ODDZIALE MUZEUM ZAMOJSKIEGO MUZEUM FORTYFIKACJI I BRONI ARSENAŁ I GALERII RZEŹBY PROF. MARIANA KONIECZNEGO
   

  W MUZEUM ZAMOJSKIM HONORUJEMY

  karta_D_R
   
  KARTĘ DUŻEJ RODZINY
   
  ZAMOJSKĄ KARTĘ SENIORA
   
  Rezerwacja zwiedzania oraz biletów e-mail:ekspo@muzeum-zamojskie.pl

  l1

   

  Usługi dodatkowe:

  Muzeum Zamojskie w Zamościu oferuje usługi przewodnickie w zakresie oprowadzania po ekspozycjach Muzeum Zamojskiego, Mauzoleum w Rotundzie.