Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Miasta prywatne w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konferencja naukowa.   

  ZESPÓŁ HISTORII MIAST PRZY KOMITECIE NAUK HISTORYCZNYCH
  POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE
  INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE  
  MUZEUM ZAMOJSKIE

  zapraszają na

  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

  MIASTA PRYWATNE W SIECI
  MIEJSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO
  I RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

  23-24 kwietnia 2015 r.
  Zamość – Ratusz Sala Consulatus

   

  Miasta prywatne w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konferencja naukowa.

   

  Miasta prywatne w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konferencja naukowa.

   

  Miasta prywatne w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konferencja naukowa.