Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Wydawnictwa   

  stars

  ok_z1 Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom I

  Zamość 2003r.

  Nakład wyczerpany
  Zespół redakcyjny

  Zamojsko-Wołyńskich Zeszytów Muzealnych”

  Henadij Bondarenko, Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Anatolij Syluk, Andrzej Urbański
  Redakcja tomu:

  Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Andrzej Urbański

  l1

  OPIS WYDAWNICTWA

  Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom I
  „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne” wydawane są we współpracy z Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku. Na łamach periodyku publikujemy wyniki badań dotyczących szeroko pojętej historii i kultury terenów pogranicza oraz opracowania zbiorów muzealnych. Autorami publikacji są pracownicy Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z prezentowanych w wydawnictwie dziedzin ze środowisk uniwersyteckich, krajoznawczych i muzealnych(…)
  czytaj więcej:
  Spis treści  (pdf),
  Wstęp  (pdf),
  Archeologia (pdf – 1,9MB),
  Historia (pdf – 1,3MB),
  Sztuka i kultura (pdf – 2,0MB)
   
  stars

  —————————————————————–

  tw Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom II

  Zamość 2004r.

  „TWIERDZE KRESOWE RZECZYPOSPOLITEJ”
  Nakład wyczerpany
  Zespół redakcyjny

  Zamojsko-Wołyńskich Zeszytów Muzealnych”

  Henadij Bondarenko, Piotr Kondraciuk,

  Jerzy Kuśnierz, Anatolij Syluk, Andrzej Urbański.

  Redakcja tomu

  Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Andrzej Urbański

  l1

  OPIS WYDAWNICTWA

  Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom II

  „TWIERDZE KRESOWE RZECZYPOSPOLITEJ”

  Artykuły opublikowane w niniejszej publikacji przygotowane zostały na konferencję „Grody, zamki, rezydencje na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej”, która odbyła się w Zamościu i Łucku w dniach 27 – 29 maja 2004 roku. W obradach wzięło udział kilkudziesięciu naukowców z obu krajów; historyków, archeologów, historyków sztuki, muzealników, regionalistów i innych zajmujących się tą problematyką. Muzeum Zamojskie jako główny organizator konferencji zaprosiło do udziału przedstawicieli uczelni z Lublina, Warszawy, Torunia, Krakowa, Katowic, Torunia, Łucka, Ostroga, muzeów z Krakowa, Rzeszowa, Lublina, Tarnowa, Łucka, Lwowa, archiwów i ośrodków badań i dokumentacji zabytków z naszego regionu.(…)
  czytaj więcej (pdf):
  Spis treści
  Wstęp
  Zamki i fortece
  Rezydencje(3,7MB)
  Varia(1,6MB)
  Archeologia(3,2MB)
  stars

  —————————————————————–

  Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom III

  Zamość 2005r.

  „Jan Zamoyski wódz-mecenas-polityk 1542-1605”
  Nakład wyczerpany
  Zespół redakcyjny

  Zamojsko-Wołyńskich Zeszytów Muzealnych”

  Henadij Bondarenko, Piotr Kondraciuk,

  Jerzy Kuśnierz, Anatolij Syluk, Andrzej Urbański.

  Redakcja tomu

  Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Andrzej Urbański

  l1

  OPIS WYDAWNICTWA

  Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom III
  Jan Zamoyski wódz-mecenas-polityk 1542-1605
  „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne” wydawane są we współpracy z Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku. Na łamach periodyku publikujemy wyniki badań dotyczących szeroko pojętej historii i kultury terenów pogranicza oraz opracowania zbiorów muzealnych. Autorami publikacji są pracownicy Muzeum Zamojskiego w Zamościu Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z prezentowanych w wydawnictwie dziedzin ze środowisk uniwersyteckich, krajoznawczych i muzealnych. Materiały publikowane są w wersjach autorskich. Ze względu na stosowane przez autorów różne systemy sporządzania przypisów i bibliografii oraz trudności w ich ujednoliceniu pozostawiamy je w wersji oryginalnej.
  Redakcja nie bierze pełnej odpowiedzialności za treści merytoryczne zamieszczone w artykułach.
  czytaj więcej (pdf):
  Spis treści
  Tytuł
  cz1 (pdf – 1,2 MB)
  cz2 (pdf – 2,8MB)
  cz3 (pdf – 2,0MB)
  stars

  —————————————————————–

  Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom IV

  Zamość 2006/2007r.

  „Muzea Polski i Ukrainy w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza”
   
   
  Nakład wyczerpany
  Zespół redakcyjny Zamojsko-Wołyńskich Zeszytów Muzealnych”
  Henadij Bondarenko, Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Anatolij Syluk, Andrzej Urbański
  Redakcja tomu
  Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Andrzej Urbański

   

   

  l1

  OPIS WYDAWNICTWA

  Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom IV
  Muzea Polski i Ukrainy w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza
  Muzea Polski i Ukrainy od szeregu lat prowadzą badania i dokumentują wspólne dziedzictwo kulturowe na obszarze ścisłego pogranicza polsko-ukraińskiego. Działania te podejmowane są często spontanicznie, a ich efekty rzadko wychodzą poza grono wtajemniczonych specjalistów, a i w tych kręgach nie zawsze są znane.
  Działalność muzeów kojarzy się bowiem najczęściej  –  i słusznie –   z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem muzealiów. Jest to podstawowy, ale nie jedyny aspekt działalności muzealnej. W znacznie mniejszym zakresie znana jest naukowo-badawcza i dokumentacyjna rola muzeów, w której to dziedzinie instytucje te posiadają ogromny dorobek. Określeniu i podsumowaniu tego dorobku na ograniczonym, ale niezwykle ważnym dla historii i kultury sąsiadujących ze sobą narodów obszarze, jakim jest pogranicze polsko-ukraińskie, służy obecna konferencja. Jej celem jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie zachowania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego pogranicza, próba koordynacji badań w tym zakresie oraz nakreślenie wspólnych celów na przyszłość.
  czytaj więcej (pdf):
  Spis treści
  cz.1(pdf – 2,1MB)
  cz.2(pdf – 5,3MB)
  cz.3(pdf – 5,2MB)
  cz.4(pdf – 4,9MB)
  stars

  —————————————————————–

   Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom V
  Zamość 2008/2010r.
  Zespół redakcyjny Zamojsko-Wołyńskich Zeszytów Muzealnych” Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Anatolij Syluk, Andrzej Urbański
  Redakcja tomu
  Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Andrzej Urbański, Anatolij Syluk

   

   

  l1

  OPIS WYDAWNICTWA

  Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom V
  Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne” wydawane są we współpracy z Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku. Na łamach periodyku publikujemy wyniki badań dotyczących szeroko pojętej historii i kultury terenów pogranicza oraz opracowania zbiorów muzealnych. Autorami publikacji są pracownicy Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku oraz zaproszeni do współpracy specjaliści  z prezentowanych w wydawnictwie dziedzin ze środowisk uniwersyteckich, krajoznawczych i muzealnych.
  Materiały publikowane są w wersjach autorskich. Ze względu na stosowane przez autorów różne systemy sporządzania przypisów i bibliografii oraz trudności w ich ujednoliceniu pozostawiamy je w wersji oryginalnej.
  Redakcja nie bierze pełnej odpowiedzialności za treści merytoryczne zamieszczone w artykułach.
  czytaj więcej>>>
   
  stars

  —————————————————————–

  Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne

  Tom VI

  Zamość 2014 r.

  Zespół redakcyjny Zamojsko-Wołyńskich Zeszytów Muzealnych”
  Piotr Kondraciuk, Jerzy Kuśnierz, Anatolij Syluk, Andrzej Urbański
  Recenzenci:
  Prof. dr hab. Henryk Gmiterek (Lublin)
   

  Spis treści

  Strony: 1 2 3