Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Regionalia – artykuły   

  Piotr Maciąg
  (Zamość)

  Legenda studni ratuszowej

  W owych dniach, gdy bunty kozackie miały się ku końcowi i gdy w sercach polskich i kozackich na dobre zagnieździła się nienawiść, zdarzyła się owa historia, dziś tylko przez nielicznych pamiętana.
  Był rok pański 1655, dnia 10 grudnia . W owym dniu zjawiła się w Zamościu sotnia kozackich semenów, która dopiero co opuściwszy pokonane wojska Bohdana Chmielnickiego, postanowiła ofiarować swe szable Najjaśniejszemu Panowi na Zamościu Janowi Zamoyskiemu. A ową sotnią dowodził niejaki ataman Iwan Kazanko.
  Wieczorem owego dnia, świeżo przyjęty do hetmańskiej służby Ataman, przechadzał się ulicami Twierdzy w celu lepszego jej poznania. W pewnym momencie dał się słyszeć krzyk kobiety. Usłyszawszy go Ataman natychmiast pobiegł nim prowadzony. Jego oczom ukazał się obraz na widok którego wezbrała wnet kozacka dusza. Oto młoda niewiasta szamocąc się i krzycząc rozpaczliwie próbowała się uwolnić od trzymającego ją w……
  czytaj więcej:

  Legenda – całość materiału do pobrania (pdf – 52KB)

  stars

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Materiały dla przewodników po podziemiach Ratusza zamojskiego:

  TRASA TURYSTYCZNA W PODZIEMIACH OFICYN RATUSZA ZAMOJSKIEGO
  Wystawa obejmuje osiem obszarów prezentacyjnych ekspozycji stałej w skład, której wchodzą: plansze, (dla których opracowano materiał ikonograficzny), prezentacje medialne, rekonstrukcję wnętrz w oparciu o odkryte i zachowane relikty. Ekspozycja zlokalizowana w XIX wiecznych podziemiach oficyn ratuszowych, prezentuje historię Ratusza zamojskiego oraz obraz prac archeologicznych przeprowadzonych na jego terenie w XX i pocz. XXI wieku, łącznie z odkrytymi w ich wyniku obiektami zabytkowymi w postaci m.in. „cysterny na wodę” z ok. połowy XVII wieku (wraz z kanałem doprowadzającym wodę, stanowiącym prawdopodobnie część rozległego systemu zaopatrującego w wodę tą część historycznego Zamościa) oraz studni z XIX wieku, znajdującej się wewnątrz obiektu więziennego, jaki stanowiły obecne oficyny ratuszowe w owym czasie. Uwzględniono w ramach wystawy w trasie turystycznej m.in. projektowanie, przebudowy, spełniane funkcje, odkrycia archeologiczne w trakcie rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ratusza na tle historii miasta i twierdzy zamojskiej. Częścią prezentacji we wnętrzach będzie współczesny obraz Zamościa jako miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO i prezentacja miast partnerskich Zamościa.
  Ratusz w Zamościu
  Najbardziej charakterystycznym budynkiem w obrębie Rynku Wielkiego w Zamościu jest Ratusz. Przewidziany on był od początku w koncepcji urbanistycznej Zamościa – miasta idealnego, realizowanej od 1580 roku. Budowę Ratusza rozpoczęto w 1591 roku. Wzniesiony został w pierzei północnej (ormiańskiej) na zrębie dwóch budynków zlokalizowanych na działkach będących własnością Bernarda Morando (zm., ok. 1600/1601 r.), głównego architekta i projektanta miasta. Fundamenty budynków tam istniejących pochodziły z końca lat 80. XVI wieku. Ratusz powstał w jednej linii z kamienicami sąsiednimi, a nie centralnie na Rynku, jak to czyniono zazwyczaj. Do pozostałych kamienic upodabniał się podcieniami, a wyróżniał się spośród nich okazałą wieżą. Wieża ok. roku 1605, wobec groźby zawalenia, wzmocniona została potężnymi skarpami wykonanymi przez muratora Michała Belthera (zm. 1609 r.), pochodzącego z Turyngii w Zamościu właściciela cegielni i taksatora nieruchomości. Od 1639 roku rozpoczęto pierwszą przebudowę bryły Ratusza. Pracami kierowali architekt Jan Jaroszewicz (1575-1670) i murator Jan Wolff (zm. ok. 1653 r.). Budynek Ratusza znacznie powiększono i podwyższono. Otrzymał on wtedy trzykondygnacyjny korpus z wysoką attyką i rytmicznymi manierystycznymi podziałami pilastrowo-niszowymi pięter….

  całość materiału do pobrania (pdf – 238KB)

  stars

  Dr Piotr Kondraciuk
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  „Roztoczański patron”.
  Kaplice i figury św. Jana Nepomucena w pejzażu kulturowym Roztocza

  Na terenach byłej ordynacji zamojskiej, rozciągających się w znacznej części na obszarze Roztocza Środkowego i Roztocza Zachodniego, Jan Nepomucen należy do najpopularniejszych i najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego doby potrydenckiej. Co spowodowało, że ten czeski kapłan cieszył się na tym terenie tak wielką popularnością?(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf -1,8MB)

  stars

  Katarzyna Luszawska
  Henryk Szkutnik

  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  „Zwierzyniec międzywojenny w obiektywie Mirosława Rybickiego fotografa Ordynacji Zamojskiej.”

  Niniejszy artykuł ma na celu opisanie wyników rozpoznania kolekcji fotografii Mirosława Rybickiego, które wpisują się w dziedzictwo historyczne i kulturowe Roztocza. Mieszają się w nim obrazy ludzi, miejsc, przeróżnych sytuacji i uroczystości, które możemy po części odtworzyć dzięki fotografiom i przywołać pewne wspomnienia ukryte gdzieś pod płaszczykiem czasu.(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf -1,0MB )