Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Historia – artykuły   

  stars

   

  ———————-

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

   

  OD MORANDO DO ZAMOYSKIEGO
  POCZET GOSPODARZY ZAMOŚCIA
  (Cz. V )

   


  W Polsce Niepodległej
  Pierwsze dwa lata istnienia wolnej Polski nie były bynajmniej okresem spokoju dla Zamościa i jego mieszkańców. Niebezpieczeństwo wojenne, niepokoje społeczne, towarzyszyły odradzaniu się polskiej państwowości. Dla Zamościa szczególne znaczenie miały wydarzenia na kresach wschodnich kształtującej się Polski, m.in. walki polsko – ukraińskie o Lwów, a także rodzące się zagrożenie ze strony Rosji Sowieckiej, które w 1919 roku przybrało charakter regularnej wojny między młodym państwem polskim a rządzoną przez Bolszewików Rosją.
  Wszystkie te zagrożenia jak i trudności związane z organizowaniem się Państwa Polskiego po ponad wiekowej niewoli, także w Zamościu nie przeszkodziły w organizacji życia polskiego, aktywności politycznej, gospodarczej, kulturalnej i oświatowej mieszkańców miasta. Funkcjonujące jeszcze w okresie okupacji austriackiej polskie instytucje społeczne i oświatowe w ciągu 1918 i 1919 roku rozwinęły jeszcze szerszą niż dotychczas działalność i aktywność….
  czytaj więcej:
  OD MORANDO DO ZAMOYSKIEGO cz.5 (pdf)

  stars

   

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

   

  OD MORANDO DO ZAMOYSKIEGO
  POCZET GOSPODARZY ZAMOŚCIA
  (Cz. VI )

   

  Ostatni burmistrz przedwojennego Zamościa  Michał Wazowski (1882-1941)
  Lata międzywojenne w Zamościu znamionował przede wszystkim wielki wysiłek podjęty przez mieszkańców, na czele z władzami samorządowymi, aby wydźwignąć miasto z degradacji gospodarczej, kulturalnej i oświatowej, do jakiej doprowadziły rządy zaborcze, czasy I wojny światowej oraz zniszczenia spowodowane wojną 1920 roku. Okres lat 30. XX wieku był wyrazem przezwyciężania z jednej strony tych zaszłości, z drugiej skutecznego wychodzenia z kryzysu gospodarczego w wolnej już Polsce, czego wyraźnym znakiem był wzmożony ruch budowlany. Wznoszono m.in. nowe budynki szkolne (w 1932 r. budynek Szkoły Powszechnej nr 3 przy ul. Okrzei, w 1935 r. budynek nieistniejącej dzisiaj Szkoły Powszechnej przy obecnej ulicy Królowej Jadwigi).

   

  czytaj więcej:
  OD MORANDO DO ZAMOYSKIEGO cz.6 (pdf)

  stars

   

   

   

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Zamość w powstaniu listopadowym 1830-1831.

  Powstanie listopadowe 1830-1831 r. w dziejach polskich zmagań o niepodległość w XIX wieku zajmuje miejsce szczególne i wyjątkowe. Jak pisał w 1881 roku Juliusz Falkowski: „Małe Królestwo Kongresowe, zaledwie pięć milionów ludności liczące, podniosło oręż przeciw potędze panującej nad siódmą częścią lądów na kuli ziemskiej, ażeby jej jarzmo zrzucić. Hasło powstania dała garstka młodzieży, ale w trzech dniach cały naród podniósł się jak jeden człowiek i rzucił wyzwanie carowi…
  czytaj więcej:
  Zamość w powstaniu listopadowym 1830 -1831. (pdf)

  stars

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Mieczysław Ludwik Potocki (1810-1878), herbu Lubicz   autor pierwszej monografii Zamościa

  We wstępie do swojego najpoważniejszego dzieła, bohater naszej opowieści, pisał: „Jeżeli nabywanie nauk i różnych wiadomości stało się dziś koniecznością potrzebną każdego duchem czasu postępującego człowieka, jeżeli nauki te kształcą umysł i uszlachetniają duszę, to niezawodnie znajomość dziejów, zwłaszcza ojczystych jest niezbędną każdemu, w którego sercu tkwi żywe uczucie miłości rodzinnego kraju.
  Żyć na ziemi zlanej krwią niegdyś swoich przodków,…”
  czytaj więcej:
  artykuł(pdf)

  stars

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Mennictwo ruskie XIV-XV w.

  Dziewiętnastowieczni badacze i kolekcjonerzy monet halicko-ruskich.

  Celem niniejszego opracowania jest prezentacja badaczy i kolekcjonerów żyjących i tworzących w XIX wieku na ziemiach polskich, których zainteresowania i praca badawczo-kolekcjonerska koncentrowała się wokół mennictwa halicko-ruskiego od końca XIV do połowy pierwszego dziesięciolecia XV wieku, a więc w okresie emisji monet dla ziem ruskich z inicjatywy władców Polski i zarządców prowincji z ramienia polskich monarchów. Pierwsze monety dla ziem ruskich, które weszły w skład Królestwa Polskiego, emitować zaczęto za panowania króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370) w stworzonej z jego inicjatywy mennicy lwowskiej (1340 r.).(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf)

  stars

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Udział regionalnych struktur Polskiej Organizacji Wojskowej w wydarzeniach listopada 1918 roku w Zamościu

  Polska Organizacja Wojskowa (POW), utworzona została w sierpniu 1914 roku, kiedy to odcięci w Warszawie linią frontu od dowództw galicyjskich, działacze Związku Walki Czynnej(ZWC) i Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS), postanowili podjąć podziemną działalność konspiracyjną o charakterze wojskowym, wymierzoną przeciwko Rosji. Powołana w ten sposób struktura konspiracyjna nie otrzymała pierwotnie sprecyzowanej nazwy.(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf)

  stars

  Dr Jacek Feduszka
  (Muzeum Zamojskie w Zamościu)

  Monety Zachodniej Europy w XVI-XVII w. w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamościu

  Zbiory numizmatyczne i medalierskie, gromadzone są w Muzeum Zamojskim od początku jego istnienia (1926 r.). Kolekcja muzealna, licząca ponad 12500 numizmatów, składa się z monet antycznych, średniowiecznych, nowożytnych (od XV do XX wieku), oraz banknotów polskich i obcych (od XVIII do XX wieku).(…)
  czytaj więcej:
  artykuł (pdf)

  Strony: 1 2