Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Potomkowie słynnych braci Pomarańskich w Zamościu.   

  Zjazd Potomków Braci Pomarańskich

   

  Zamość 26 – 28 września 2014 roku

  Potomkowie słynnych braci Pomarańskich w Zamościu.

  W dniach 26-28 września 2014 roku odbył się w Zamościu I Zjazd Potomków Braci Pomarańskich.
  Inspiracją do zjazdu była wystawa przygotowana przez Muzeum Zamojskie pt. „W okopach I wojny światowej. Historia Braci Pomarańskich”. W zjeździe uczestniczyło 72 potomków z rodu braci: Stefana, Józefa, Zygmunta a także kilka osób wywodzących się z bocznej linii. Na spotkanie przybyły również dwie córki Zygmunta; 92 letnia Danuta Stankiewicz Wrocławia oraz 85 letnia Mirosława Leszczyńska z Zamościa. W zjeździe uczestniczyły cztery pokolenia. Dla lepszego rozpoznania się wszyscy uczestnicy posiadali identyfikatory na których oprócz imienia, nazwiska i kolejnego pokolenia widniały: książka, drzewka lub skrzypce. Książką sygnowały się osoby pochodzące od majora i doktora nauk humanistycznych Stefana, drzewka to pokolenie Józefa, inżyniera leśnictwa, nadleśniczego lasów państwowych, skrzypce należały do rodziny Zygmunta, który z zamiłowana był muzykiem i jemu zawdzięczamy kilka znanych pieśni legionowych między innymi „Jedzie jedzie na kasztance”.
  Zjazd rozpoczęła msza święta w Katedrze Zamojskiej. Następnie wspólna fotografia na Rynku Wielkim w Zamościu i zwiedzanie wystawy w Muzeum Zamojskim. W Muzeum Zamojskim zorganizowano również panel dyskusyjny na temat „Rodzina źródłem patriotyzmu”. Głównymi bohaterkami panelu były Danuta i Mirosława, które pięknie opowiadały o swoim ojcu i jego braciach. Kolejnym punktem programu było symboliczne wręczenie dębowych gałązek przez harcerki z 4. Zamojskiej Drużyny „Las”. W towarzystwie prezydenta miasta Marcina Zamoyskiego i dyrektora Muzeum Zamojskiego Andrzeja Urbańskiego nastąpiło przejście na rondo imienia Braci Pomarańskich znajdujące się przy Bramie Lwowskiej. Po drodze zrobiono wspólną fotografię w miejscu gdzie powstała i działała „Księgarnia Polska” założona przez braci Pomarańskich. Na rondzie swoją obecność rodzina zaznaczyła opasaniem ronda i puszczeniem jak harcerski obyczaj nakazuje „iskry przyjaźni”.

  >>>>Wystawa „W okopach I wojny światowej. Historia Braci Pomarańskich”