Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    Posiedzenie Rady Muzeum w Muzeum Zamojskim w Zamościu   

    logo_mzW dniu 9 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Muzeum w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Rada obradowała w odrestaurowanym budynku dawnego kasyna carskiego, przeznaczonym na Galerię Rzeźby Profesora Mariana Koniecznego. Członkowie Rady zapoznali się z działaniami Muzeum Zamojskiego w roku 2013, a także ze zrealizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami na rok bieżący. Rada Muzeum bardzo wysoko oceniła dotychczasową działalność muzeum we wszystkich aspektach, podkreślając zwłaszcza otwartość na działania ponadregionalne i międzynarodowe, czego przejawem są organizowane wystawy, konferencje i wydawnictwa. Pozytywnie zaopiniowano także planowane do realizacji w roku 2014 przedsięwzięcia. Członkowie Rady Muzeum wyrazili uznanie Dyrekcji Muzeum Zamojskiego i pracownikom za zaangażowanie w pracę, podejmowane ciekawe inicjatywy wystawiennicze i działania na rzecz promocji miasta i regionu.