Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    „Zrodzone z tęsknoty”   

   „Zrodzone z tęsknoty”

  Wystawa czynna: kwiecień -maj 2014r.

   

   

  015THISTLES(13 July 2010. 30x40 in.)Irena Kubicka z domu Czerska urodziła się 1 kwietnia 1934 roku w Zamościu. W tym mieście spędziła dzieciństwo i lata szkolne – jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Studia wyższe ukończyła na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Architektury i Wnętrz Okrętowych w 1961 r. Swoją wiedzę doskonaliła także na studiach podyplomowych z zakresu architektury i urbanistyki na Politechnice Warszawskiej. Od roku 1978 prowadziła zajęcia plastyczne z dziećmi w Pałacu Młodzieży w Gdańsku w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby i tkactwa. Własne zainteresowania twórcze zaczęła rozwijać intensywnie od roku 1984, zgłębiając techniki warsztatowe wielkich mistrzów. Prace te powstawały w zaciszu domu i nie były prezentowane na wystawach. W roku 1994 wyjechała do rodziny w Kanadzie, gdzie przebywa do dziś, mieszkając w malowniczej prowincji Ontario, w Krainie Wielkich Jezior. Po przyjeździe do Kanady kontynuowała pracę artystyczną z dziećmi przy kościele św. Marka w Etobicoke (dzielnica Toronto), a następnie prowadziła studio artystyczne w domu. Od roku 1999 zaczęła intensywnie malować – najpierw portrety, których do roku 2011 wykonała przeszło 120, następnie kwiaty i pejzaże. W latach 2010-1012 powstał cykl obrazów zatytułowany „Polskie krajobrazy”, malowany w sposób niezwykle ekspresyjny, będący przejawem nasilającej się tęsknoty za krajem ojczystym. Oprócz wymienionych cykli malarskich artystka podejmowała w swojej twórczości także tematy religijne. W 2009 roku ukończyła składający się z 51 obrazów cykl zatytułowany „Chrystusa miłość i ukrzyżowanie”, nad którym pracowała od roku 2004. W jej dorobku artystycznym znajduje się także interesujący cykl portretów, zatytułowany „Na przekór jesieni” (16 obrazów), które namalowane zostały jesienią 2008 roku jako ilustracja wydanej przez autorkę noweli pod tym samym tytułem. Oprócz wymienionych cykli tematycznych Irena Czerska namalowała kilkanaście obrazów inspirowanych twórczością wielkich mistrzów postimpresjonizmu – Amadeo Modiglianiego, Vincenta van Gogha, Renoira. Artystka pracuje bardzo intensywnie. Maluje dużo, korzystając z każdej chwili i możliwości, jakie stwarza Jej aktualnie panująca aura. Nie ma własnej pracowni. Obrazy powstają w otwartym garażu, w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, który trwa krótko, gdyż lata są gorące, a zimy długie i mroźne. Większość prac artystki powstało w okresie ostatnich 13 lat – przeszło 320 płócien, z których niewielką tylko, ale reprezentatywną część, można oglądać na wystawie w Muzeum w Zamościu. Jest to pierwsza ekspozycja dorobku artystycznego malarki, która odbywa się w Jej rodzinnym mieście.

  czerska2