Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Od Horodła do horodła unia horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013)   

  Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski w Warszawie

  Z OKAZJI 600 – LECIA UNII POLSKO-LITEWSKIEJ W HORODLE

  Od Horodła do Horodła

  unia horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013)

   

  Pod honorowym patronatem

  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

  Muzeum Zamojskie w Zamościu
  28 września – 30 listopada 2013

   plakat B1_net

  Kopia unii horodelskiej pochodząca z 1529 roku oraz akt potwierdzenia przez Zygmunta Augusta unii lubelskiej z 1569 roku a także przedstawione w multimedialnej formie malowidła rusko-bizantyjskie z XV w. z kaplicy św. Trójcy w Lublinie to tylko niektóre muzealia, jakie zaprezentowane zostaną podczas wystawy „Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413-2013)” organizowanej przez Muzeum Historii Polski i Muzeum Zamojskie w Zamościu.
  Wystawa z okazji 600-lecia unii polsko-litewskiej w Horodle zostanie otwarta 28 września w Muzeum Zamojskim i potrwa do 30 listopada. Ekspozycja poruszać będzie dwa główne wątki tematyczne. Pierwszy dotyczy unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na unię horodelską z 1413 r. Drugi jest poświęcony miejscu, jakie w świadomości historycznej Polaków zajmowała i zajmuje unia horodelska i inne unie polsko-litewskie, czego przejawem były m.in. uroczyste jubileusze tych wydarzeń obchodzone od XIX do początków XXI wieku. W okresie zaborów pamięć o polsko-litewskich uniach stanowiła dla wielu Polaków fundament programu odbudowy niepodległej państwowości. Obecnie państwa narodowe – Polska, Litwa, Ukraina i Białoruś – które powstały na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w różnym stopniu i często z poważnymi zastrzeżeniami odwołują się do wspólnego dziedzictwa. Jednak idea federacji wolnych i równych narodów – tak istotna dla kształtowania się Rzeczypospolitej – powraca w rozmaitych koncepcjach integracyjnych – w tym w projekcie Unii Europejskiej.
  Na wystawie w Zamościu zaprezentowane zostaną zarówno bezcenne dokumenty unijne z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej jak i obiekty XIX – i XX-wieczne ukazujące wagę „Horodła 1413” jako ważnego miejsca na mapie pamięci Polaków.
  Obok muzealiów z polskich instytucji pokazane zostaną także eksponaty wypożyczone z Ukrainy specjalnie na tę wystawę.
  Wersja planszowa ekspozycji zaprezentowana zostanie najpierw w Zamościu i Horodle, a następnie w listopadzie 2013 roku w Warszawie.
  Otwarciu wystawy w Zamościu będzie towarzyszyć międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Unia w Horodle na tle stosunków polsko – litewskich od Krewa do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2013 r.
  Autorzy wystawy: Igor Kąkolewski, Piotr Kondraciuk, Karol Mazur, Jolanta Sikorska-Kulesza.
  Organizatorzy: Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Historii Polski w Warszawie.

  Muzeum Historii Polskimz

  Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Zamość.
  Patronat medialny: TVP Historia.ulotka

   

  Od Horodła do Horodła (pdf)

   

  FOTORELACJA