Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    „Konkurs Wiedzy o Zamościu i Regionie” – XXVIII Edycja.   

  „Konkurs Wiedzy o Zamościu i Regionie”  –  XXVIII Edycja.

  Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Zamość.
   
  logo_mz13
  Cel konkursu :
  1. Rozwijanie zainteresowań historią regionalną i popularyzowanie
  wiedzy o Zamościu i Zamojszczyźnie.
  2. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o roli lokalnego społeczeństwa
  w kształtowaniu polskiej państwowości i świadomości
  narodowej.
  3. Wyrabianie poczucia więzi emocjonalnej ze swoim miastem
  i regionem.
  4. Kreowanie postaw patriotycznych wśród uczniów.
  5. Kształcenie umiejętności korzystania z pozaprogramowych źródeł
  wiedzy.
  Tematyka konkursu:
  1. Dzieje i kultura Zamościa w kontekście jego związków z Regionem
  rozumianym jako teren obecnego powiatu zamojskiego i byłej
  ordynacji zamojskiej.
  2. Rola Zamościa w rozwoju budownictwa i ukształtowaniu się stylu
  architektonicznego zwanego „renesansem lubelskim”.
  3. Najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego.
  Terminarz konkursu:
  Do 16 kwietnia 2013r. – zgłoszenie uczestników w sekretariacie
  Konkursu.
  18 kwietnia 2013r. godz. 10.00 – rozpoczęcie Konkursu.
  Miejsce przeprowadzenia Konkursu-  Muzeum Zamojskie
  w Zamościu, ul. Ormiańska 30 (sala „Koncertowa”).
  Sekretariat konkursu:
  Muzeum Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiańska 30, 22-400
  Zamość; tel.883-375-561, fax 638-42-02, e-mail hist@muzeumzamojskie.pl

  Osoba odpowiedzialna: Waldemar Maziarczyk

  Regulamin,

  Karta uczestnictwa