Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Rotunda Zamojska   

  rotunda

  Rotunda jest dziewiętnastowieczną powstała w latach 1825 – 31 jako działobitnia, po włączeniu Zamościa w granice Królestwa Kongresowego, czyli pod panowanie Rosji. budowlą wchodzącą w skład systemu obronnego Twierdzy Zamość.
  W czasie wojny spełniała rolę więzienia śledczego zamojskiej placówki gestapo (Gefangenen – Durchgangslager Sipo), założonego 19 czerwca 1940 roku,  a zlikwidowanego 22 lipca 1944 roku. Odsunięta od miasta z potężnymi murami , położona blisko dworca kolejowego, doskonale nadawała się na więzienie śledcze, obóz przejściowy czy miejsce egzekucji.
  Rotunda jako więzienie i obóz przejściowy zaczęła funkcjonować od połowy czerwca 1940 roku w czasie realizacji akcji A-B, czyli wyniszczenia inteligencji polskiej. Następnie częściej była miejscem masowych egzekucji i palenia zwłok.
  Szacuje się, że w Rotundzie zginęło sześć do ośmiu tysięcy ludzi. Z woli mieszkańców ziemi zamojskiej miejsce to zostało upamiętnione jako Pomnik Męczeństwa Zamojszczyzny.

  rotunda

  Zamość, widok Rotundy, dookoła budowli cmentarz ludności cywilnej zamordowanej w latach 1939 – 1944.

  rotunda

  Brama Rotundy z oryginalnym napisem niemieckim z czasów II wojny światowej.
  „Jeniecki Obóz Przejściowy Policji Bezpieczeństwa”,
  poniżej mniejszymi literami
  „Obiekt zajęty w porozumieniu z komendanturą w Zamościu”.
  Dla uczczenia męczeńskiej śmierci Polaków umieszczono w 19 celach Rotundy tablice informacyjne i epitafia. Większość ofiar nie ma swoich grobów dlatego też wzniesiono im mogiły symboliczne, pomniki pamięci, (cele II – XV).
  Jedna z cel w całości poświęcona jest polskim dzieciom pacyfikowanej Zamojszczyzny, wywiezionym do Rzeszy zamordowanym w obozach.
  Opiekę merytoryczna nad celami w którym eksponowana jest historia lat 1939 -1944 sprawuje Muzeum Zamojskie w Zamościu.

  rotunda

  Cela w której eksponowane są materiały związane z Zamościem z czasów II wojny światowej , między innymi obwieszczenia o wyrokach śmierci, zdjęcia z ekshumacji, rozporządzenia władz niemieckich.

  rotunda


  Wyśrodkuj mapę
  Ruch
  Jazda rowerem
  Tranzyt
  Znajdź drogę